Havensteden kiest voor specialisten op het dak

Stichting Havensteder heeft onlangs een dakcontract afgesloten met Consolidated Nederland, Rosmalen Dakbedekkingen en Voormolen Dakbedekkingen. De drie dakpartners gaan nauw samenwerken en zijn verantwoordelijk voor alle werkzaamheden op het dak: van reparaties van lekkages tot en met de complete renovatie van daken.

Het dakcontract is op 8 december 2015 ondertekend door alle betrokken partijen. Henk Hartman en Remco van Wingerden, respectievelijk Teamleider Inkoop en Inkoper bij Havensteder, zijn bij de Rotterdamse woningstichting verantwoordelijk voor het inkooptraject.

Organiseren op bouwsegment
‘Als Havensteder zitten we in een omslagfase’, zegt Van Wingerden. ‘Voorheen hadden we het gebouwonderhoud ondergebracht bij één partij, maar we willen het onderhoud nu meer organiseren op bouwsegment.’

Dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud

De drie dakpartners krijgen elk een eigen gebied toegewezen waarbinnen zij verantwoordelijk zijn voor al het dagelijks en planmatig onderhoud. Hartman: ‘Alles wat er bekend is over het dak en de werkzaamheden die er plaats vinden, worden door de dakpartners opgeslagen in Dakota. Dit is een dakmanagementsysteem, ontwikkeld door Consolidated Nederland.’

Ambitieuze doelstellingen
‘Inzet van deze samenwerking is dat we meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze daken, zodat we de kwaliteit kunnen verhogen om de levensduur van de daken te verlengen’, zegt Van Wingerden. ‘Dit moet leiden tot minder storingen en daarmee een hogere klanttevredenheid. Verder hebben we ambitie uitgesproken om meer duurzame oplossingen op het dak toe te passen.’

Transparantie als basis van de samenwerking

‘Transparantie vormt de basis van de samenwerking’, zegt Hartman. ‘De prestaties van de dakpartners worden ieder jaar gemeten aan de hand van een aantal Kritieke Prestatie Indicatoren. Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen vaste eenheidsprijzen. En wat betreft de verdiensten is een brutomarge afgesproken. Als de dakpartner meer verdient dan vooraf afgesproken, wordt de overwinst via een staffel herverdeeld.’