Keurmerken

Bij Rosmalen Groep hebben we veiligheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. We kiezen er daarom voor om te voldoen aan een aantal keurmerken. Voor ons is een keurmerk of certificaat niet slechts een mooi stuk papier. De zorg voor veiligheid en kwaliteit is verweven in ons gehele bedrijf. Vraag er gerust naar bij onze medewerkers.

Onze certificering

ISO 9001:2015
ISO 14001
VCA** , BRL 4702 en BRL6000
KOMO Instal

Wat betekenen onze keurmerken?

ISO 9001 is een norm voor kwaliteitsmanagement die er in het kort op neerkomt dat we als bedrijf onze beloften waarmaken en dat ook kunnen aantonen. ISO 14001 is de wereldwijde norm die geldt voor milieumanagementsystemen. VCA is een veiligheidskeurmerk voor bedrijven met een verhoogd veiligheidsrisico en BRL 4702 is een beoordelingrichtlijn voor de uitvoering van gesloten dakbedekkingssystemen, waarin waarborgen zijn opgenomen voor de kwaliteit van de dakbedekking én voor de kwaliteit en veiligheid van het uitvoeringsproces. Het KOMO Instal keurmerk verzekert onze opdrachtgevers van betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige installatiediensten, uitgevoerd door uitsluitend vakbekwame medewerkers.

Ook is Rosmalen Groep een door Fundeon erkend leerbedrijf.

Dakmerk

Het Dakmerk-keurmerk garandeert een vakkundige en betrouwbare dakconstructie en geeft 10 jaar gewaarborgde waterdichtheidsgarantie. Alle projectplannen van gecertificeerde dakdekkersbedrijven worden voorafgaand aan de uitvoer uitgebreid getoetst op een aantal belangrijke criteria, zoals systeemkeuze, pakketopbouw en materiaalkeuze. Ook tijdens de uitvoer worden er met regelmaat steekproefcontroles uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs. Zij controleren het dak en de uitvoer op ruim 40 punten. Dit heeft allemaal als doel om u maximale zekerheid en de hoogste kwaliteit te kunnen bieden als het gaat om uw dakconstructie.

Dakbehoud

Rosmalen Groep is partner in Dakbehoud Nederland; een samenwerkingsformule tussen een aantal grote dakdekkerbedrijven die aangesloten zijn bij de Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA). Dakbehoud Nederland houdt zicht bezig met planmatig dakonderhoud en -beheer voor een specifieke groep van landelijk opererende vastgoedbeheerders. Onze partners zijn gevestigd door heel Nederland en zijn net als Rosmalen Groep volledig gecertificeerd. Dankzij onze samenwerking, kan Dakbehoud Nederland landelijke dekking garanderen en een eenduidige en hoogwaardige dienstverlening verlenen.

NDA

De Nederlandse Dakdekkers Associatie (NDA) is een samenwerking tussen vooraanstaande dakdekkers. Rosmalen Groep is als sinds [JAAR] lid. De NDA biedt dakdekkers diverse voordelen, zoals gezamenlijke certificeringen, inkoopvoordelen bij leveranciers, kennisdeling en nieuwe initiatieven op het gebied van kwaliteit, innovatie en veiligheid. En hier profiteert u als klant natuurlijk weer van! Gezamenlijk kunnen we de kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse daken blijven verbeteren en nieuwe innovaties en kennis vlot toepassingen in onze werkzaamheden

KvlNL

Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland (KvINL) draagt zorg voor de kwaliteit binnen de installatiesector. De stichting brengt opdrachtgevers, aanbieders en overheden bijeen om de kwaliteit van processen, diensten en producten verbeteren. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijk gegarandeerd kwaliteitsniveau dat door alle partijen kan worden gewaarborgd. Alle door het KvINL gecertificeerde bedrijven beschikken over relevante kennis en kunde en werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Rosmalen Groep is in [JAAR] door het KvINL gecertificeerd en voldoet daarmee aan de hoge kwaliteitseisen.